På Polhemsskolan har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos våra kuratorer och skolsköterskor. Kurator, skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Kurator

Kuratorn kan ge dig som elev stöd för att nå målen och klara din skolgång. Du kan få råd och stöd i personliga och sociala angelägenheter. Det kan till exempel handla om stress, kamratrelationer, skoltrötthet, hemkonflikter eller att du helt enkelt inte må bra. 

Du kan också få information och service när det gäller studiesociala frågor, studieteknik och studieekonomi.

Du kan vända dig till kuratorn själv eller via din mentor, lärare eller föräldrar.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning, enklare sjukvård och hänvisar dig vidare vid behov. Alla som går årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök. Då kontrolleras längd och vikt och vi har ett hälsosamtal.

Öppen mottagning hos skolsköterskorna

P1 Måndag-fredag kl 10.30-12.00
P7 Aktuella mottagningstider sätts upp på dörren.

Ring eller mejla någon av skolsköterskorna för att boka egen tid.

Skolläkare

Tid hos skolläkaren bokar du hos skolsköterskan.

Berith Wall

Skolsköterska
TE, VO, Språkintroduktion

Birgitta Olson

Skolsköterska
026-17 92 62
birgitta.olson@gavle.se

EE, HT, HV, IN, RL, VF, Individuellt alternativ, Gymnasiesärskolan

Marie Jacobsson

Skolsköterska
026-17 96 67
marie.jacobsson@gavle.se

BA, BF, Preparandutbildning, Yrkesintroduktion

Monika Alftin

Kurator
026-17 92 56
monika.alftin@gavle.se

TE, VO

Amelie Edvinsson

Kurator 026-17 92 64
ameli.edvinsson@gavle.se

HT, HV, RL, Preparandutbildning, Språkintroduktion

Emelie Skarp

Kurator
026-17 92 47
emelie.skarp@gavle.se

EE, IN, VF, Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ

Johan Widell

Kurator
026-17 90 99
johan.widell@gavle.se

BA, BF, Yrkesintroduktion

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?