Information om matbeställning

Uppdaterad 25 mars: Matbeställningen görs via en enkät som skickas till din skolmejl. Besvara enkäten senast 26 mars kl 16.

Läs mer

Riktlinjer för distansundervisning

Här finns riktlinjer för hur distansundervisningen bedrivs.

Läs mer

Frågor och svar om coronaviruset (covid-19)

Uppdaterad 24 mars: Här besvaras vanliga frågor angående coronaviruset.

Läs mer

Polhemsskolans gymnasieelever undervisas på distans

Uppdaterad 18 mars: Från och med onsdag 18 mars kommer gymnasieeleverna på Vasaskolan, Borgarskolan och Polhemsskolan att genomföra sina studier på distans, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Polhemsskolan stängs alltså inte, utan undervisningen flyttas från klassrummen till digitala mötesplatser.

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Vad du än vill bli!

Väljer du oss, väljer du engagerade och kompetenta lärare med viljan att skapa bästa förutsättningar för dig och dina studier.

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Så anmäler du frånvaro

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Polhemsskolan.

Läs mer

Busskort och reseersättning

Du som börjar i årskurs 1 behöver ansöka om elevresa senast 31 juli.

Läs mer

Kontakt

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Läs mer

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för ungdomar med utvecklingsstörning.

Läs mer

Lov, terminer och ledighetsansökan

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer