Inriktningen

Du får fördjupade kunskaper i installation, service, drift, säkerhet och underhåll av olika anläggningar, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar, värmepumpar.

Det ställs i dag högre krav på inomhusmiljön och luftkonditionering i fastigheter, bilar, båtar, bussar och tåg.

Du får grundläggande kunskaper om energioptimering, hur man får ut mesta effekt med minsta mängd energi till lägsta kostnad .

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under andra och tredje läsåret kommer du att vara ute på praktik (APL), totalt 15 veckor, på ett företag i regionen. Där får du praktiskt träna på de kunskaper du fått inom kyl-området. Det blir ofta inträdesporten till en anställning efter utbildning.

Man har ofta möjlighet att jobba extra med lön under loven. Delar av denna tid kan läggas till din lärlingstid efter avslutad utbildning och vissa timmar under resten av din skoltid. Arbetsintyg fordras.

Yrkesutgångar

Inriktningen kan leda till arbete som till exempel kylmontör eller kyltekniker inom bland annat fastighet och industri.

Efter utbildningen

Det vanligaste är att du efter utbildningen arbetar på ett kyl-företag med anläggningar för kyla och värmepumpar i nybyggnader, om- och tillbyggnader eller reparationsarbeten.

Inriktningen har ingen lärlingsperiod efter utbildningen. Du kan börja arbeta direkt eller välja att läsa vidare 

Läs om karriärvägar efter examen.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?