Teknikprogrammets inriktning teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ger dig fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Så är inriktningen upplagd

I årskurs 2 och 3 läser du följande inriktningskurser: Matematik 4-5, biologi 1-2, fysik 2, kemi 2 och teknik 2.

Teknikvetenskap har inga alternativa programfördjupningar.

Så arbetar vi

Här får du arbeta i grupp med forskningsinriktade projekt. I dessa projekt får du praktiskt tillämpa dina kunskaper i t.ex. fysik, kemi och biologi.

Vi har ett modernt arbetssätt som ger goda förutsättningar för såväl arbetsliv som högskole- och universitetsstudier.

Efter gymnasiet

Inriktningen ger fullständig behörighet till alla högre tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Dessutom får du en bredd som gör att du kan välja att utbilda dig inom många andra områden.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?