Inriktningen Informations- och medieteknik är en av fyra inriktningar på Teknikprogrammet. Den ska ge kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik.

Så här är inriktningen upplagd

Inför år 3 kan du välja mellan tre programfördjupningar. Antingen väljer du att läsa mer matematik och fysik eller så väljer du att fördjupa dig mer inom informations- och medieteknikområdet. Den tredje fördjupningen är ett paket som innehåller de kurser som finns i den femte nationella inriktningen Produktionsteknik.

Så här arbetar vi

Du får jobba med datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Vi arbetar med praktiska uppgifter som så noga som möjligt liknar verkligheten vilket ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv.

Efter gymnasiet

Inriktningen ger dig en god grund för fortsatta studier. Du kommer att ha behörighet som räcker till att söka de flesta IT-inriktade program som t.ex. datavetenskap, systemvetenskap och andra IT-inriktade program på universitet och högskolor runt om i Sverige.

Då du också kommer att ha läst mycket programmering tillsammans med databaser och andra relevanta IT-kurser kommer du att ha en fördel framför andra som gått mindre IT-inriktade program då du kommer att känna igen mycket på högskolekurserna från din tid på Teknikprogrammet. Detta gör att du kommer att kunna fördjupa dina kunskaper ännu mer och du får lättare att klara dina fortsatta studier.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?