För att du ska kunna skrivas in i gymnasiesärskolan, ska en samlad utredning visa att du har en utvecklingsstörning eller andra svårigheter som ger dig rätt till utbildning i särskola.

Från och med hösten 2017 sköter Region Dalarna antagningen till gymnasiesärskolan för Gästriklands, Hälsinglands och Dalarnas kommuner.

Information om tidsplan och hur ansökan ska göras finns hos Elevantagningen Region Dalarna.

Har du frågor om ansökan till gymnasiesärskolan vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Om du söker från en annan kommun till Gävle kommuns gymnasiesärskola ska du söka i din hemkommun, som sedan ser till att din ansökan kommer till oss.

Har du frågor?

Conny Lindström
Studie- och yrkesvägledare grundsärskolan
026-17 90 12
conny.lindstrom@gavle.se

Eddy Forslund
Studie- och yrkesvägledare gymnasiesärskolan
070-167 52 41 
eddy.forslund@gavle.se 

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?