22 mars 2021

Vilka personuppgifter som får spridas av chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det innebär att varken arbetsgivare eller medarbetare får sprida uppgifter om en elevs hälsa.

Länets skolchefer och Region Gävleborgs smittskyddsläkarehar tillsammans kommit överens om nedanstående förtydligande beträffande informationsskyldighet.

  • Om ett barn/elev/vuxen konstateras ha covid-19 ansvarar barnets vårdnadshavare/den vuxne för att informera de personer som kan ha utsatts för smitta.
  • Information om smittan måste ges till biträdande rektor. Berörda vårdnadshavare/vuxna i verksamheten ska därefter informeras av biträdande rektor om att smitta finns utan att röja personens identitet. Biträdande rektor har tystnadsplikt.
  • Om information inte kan ges utan att röja personens identitet ska allmän information om smitta förmedlas till alla i verksamheten.
  • Vid klustersmitta bedömer Regionens smittskyddsenhet situationen och kontaktar biträdande rektor för vägledning och vidare handläggning.
  • Biträdande rektor har också skyldighet att kontakta Regionens smittskyddsenhet vid misstanke om klustersmitta.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?