12 augusti 2020

Folkhälsomyndigheterna har hävt beslutet om rekommenderad distansundervisning för gymnasieskolan vilket innebär att vi återgår till ordinarie undervisning på plats i våra lokaler.

För att minska risken för smittspridning har vi vidtagit åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens förslag:

Ökat avstånd i lokaler

 • Klassrummen är i största möjligaste mån möblerade med ökat avstånd.
 • Det är ökat avstånd mellan sittplatserna i matsal, kafé och bibliotek.

Undviker samlingar

 • Vi samlar inte många personer i samma lokal, för till exempel föräldramöten.
 • Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar i till exempel entréer vid skoldagens början, i matsalen eller under raster.
 • Elever uppmanas att vistas utomhus under rasterna.

Hygien och städning

 • Alla uppmanas att tvätta händerna ofta, vi ser till att det finns god tillgång på tvål och pappershanddukar.
 • Handsprit är utplacerad på flera olika ställen i skolan, till exempel vid entréer, i matsalen och klassrum.
 • Skolans lokaler kommer att städas ofta, framförallt toaletter, bordsytor och dörrhandtag.

I undervisningen

 • Viss undervisning kan komma att förläggas utomhus.
 • Vi undviker aktiviteter i undervisningen som innebär närkontakt, till exempel under idrottslektioner.

Stanna hemma om du känner symtom

De kommunala skolorna följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anvisningar.

 • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som hosta, snuva, andningssvårigheter eller feber.
 • Stanna hemma så länge du känner symtom. Det gäller även när du bara har lättare symtom.
 • Du ska vara symtomfri i minst två dagar innan du kommer tillbaka till skolan.
 • Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma och göra vanlig frånvaroanmälan.
 • Om man snabbt blir kraftigt försämrad och inte klarar egenvård kontaktar man 1177 Vårdguiden via telefon.
 • Om du inte har några symtom gäller närvaro i skolan som vanligt.
 • Har du syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan du gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. 

1177 Vårdguiden Gävleborg - för information om symtom och vad som gäller när du ska söka vård 

Om en elev visar symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever som visar symtom för covid-19 PCR-testas för att se om de har en pågående infektion.

Vid negativt provsvar kan eleven snabbare återgå till skolan om allmäntillståndet i övrigt tillåter det.
Ett positivt provsvar visar en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19.

Vid en konstaterad covid-19-infektion ska eleven stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Eleven ska även ha varit feberfritt de två sista av dessa dagar. Eleven kan ha kvar torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne längre än sju dagar, men om eleven mår bra och det har gått minst sju dagar sedan insjuknandet kan eleven gå tillbaka till skolan.

Om eleven har varit sjukt men inte haft covid-19 så ska eleven vara feberfritt och känna sig friskt innan återgång till skolan. Precis som tidigare gäller att eleven ska stanna hemma vid symtom samt ytterligare två dygn.

Resa till och från skolan

Om du som elev har möjlighet - gå eller cykla till skolan istället för att åk buss! Folkhälsomyndigheten rekommenderar att bara resa med kollektivtrafiken om du verkligen måste och vi behöver alla hjälpas åt att undvika trängsel.

20 oktober infördes lokala restriktioner för Uppsala län. Restriktionerna innebär bland annat att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel bör undvikas. För elever blir det inte någon skillnad jämfört med idag. Avrådan från resor med kollektivtrafik gäller inte skolelever.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?