Är du en problemlösare som gillar att använda både hjärna och händer? Då kan VVS & fastighet vara något för dig! Efter examen är det lätt att få jobb och det finns många olika yrken inom branschen.

VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter.

Polhemsskolans VVS- och fastighetsprogram har blivit utnämnd till en förstklassig skola av VVS-branschens yrkesnämnd. Det är en kvalitetsstämpel som visar att vi erbjuder dig som elev en bra utbildning som branschen efterfrågar.

Ett framtidsjobb

Yrken inom VVS- och fastighetsbranschen är ett bra val inför framtiden. Det är hög efterfrågan på yrken inom branschen och lönerna är bra.

Det är viktigt att samhället har hållbara och smarta lösningar för till exempel energiförbrukning, vatten, värme och luft. Därför kan man säga att den som jobbar inom VVS- och fastighetsbranschen förbättrar människors vardag och bidrar till att vi har ett välfungerande samhälle.

Du får även grundläggande högskolebehörighet så du har alla dörrar öppna – du kan börja jobba direkt efter gymnasiet och möjlighet att läsa vidare på högskola.

Så här är programmet upplagt

På VVS-och fastighetsprogrammet läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är ellära, systemkunskap, gassvetsning, verktygs- och materialhantering.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Valet gör du inför andra läsåret.

Inriktningar

Inför andra läsåret väljer du den inriktning du vill gå. Programmet har följande nationella inriktningar:

I programmet får du en fördjupning inom vald inriktning vilket leder till en yrkesutgång.

Så här arbetar vi

Vi har en lugn och trivsam miljö och ett fritt arbete. Du arbetar enskilt eller i grupp i verkstäder där lärare alltid finns till hands. Första läsåret får du prova på alla yrkesutgångar för att inför andra läsåret välja den inriktning du vill gå.

Utbildningen varvar teori och praktik och har varierande former för redovisning - praktiskt, muntligt eller skriftligt. Du får arbeta tematiskt med en kort genomgång av läraren. Därefter övergår du i eget praktiskt arbete, vilket avslutas med en redovisning.

Skarpa lägen blir det när skolan gör mindre ombyggnationer.

Möta branschen

Du får göra studiebesök på företag som verkar inom branschen och träffa tillverkare som kommer till skolan och visar sina produkter, vilket ger ökad materialkännedom.

Utrustning och material

Du får arbeta i verkstäder som är inredda med arbetsplatser för eget arbete. Du har tillgång till maskiner och verktyg inom de olika yrkesutgångarna.

Stöd under utbildningen

Du som elev får en mentor som finns som ett stöd under utbildningen. Tillsammans med din mentor har du och dina föräldrar utvecklingssamtal där din studiesituation diskuteras. Visar det sig att du behöver extra stöd finns speciallärare på skolan. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under den treåriga utbildningen kommer 15 veckor av tiden vara APL-förlagd. Det innebär att du är ute på ett företag och har arbetsplatsförlagt lärande. Du kan få göra din APL som till exempel kyl- och värmepumpstekniker, VVS- eller industrirörmontör eller fastighetstekniker. De företag du kommer i kontakt med är i första hand de företag som finns på orten.

Det här programmet är ett yrkesprogram där du tar en yrkesexamen.

Högskolebehörighet på alla våra program

Du som börjar ett yrkesprogram hos oss kommer att få grundläggande behörighet till högskola. 

Vill du veta mer –  prata med din studie- och yrkesvägledare.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?