Samhällsbyggande och miljö är inriktningen för dig som är intresserad av arkitektur, energi och miljö. Den ger dig kunskaper och färdigheter ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Så här är inriktningen upplagd

Inför år 3 kan du välja mellan två programfördjupningar. Antingen väljer du att fördjupa dig mer inom samhällsbyggnads- och miljöområdet eller att läsa mer matematik och fysik.

Så här arbetar vi

Ämnet Arkitektur behandlar den byggda miljön såväl den yttre som den inre utifrån olika människors behov. Här får du fördjupad kunskap om hur vi skapar ett hållbart samhälle på individ-, nationell- och global nivå.

Kursen Hållbart samhällsbyggande behandlar grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. Vi tittar på planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplaneringsområdet, stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv.

På denna inriktning lär du dig även grunderna inom GIS (Geografiska Informationssystem). Vi samarbetar bl.a. med Högskolan i Gävle, Lantmäteriet och Gävle kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Efter gymnasiet

Inriktningen ger dig en god grund för fortsatta studier inom samhällsbyggnads- och miljöteknikområdet.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?