Om du ännu inte är behörig till något nationellt program kan du läsa på ett introduktionsprogram för att bli behörig.

Fem introduktionsprogram

Det finns fem olika introduktionsprogram att välja mellan beroende på vad som passar dig bäst.

Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till nyanlända invandrarungdomar.

Målet är övergång till nationellt program eller om det är svårt att nå behörighet finns möjligheten att fortsätta på annat introduktionsprogram

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är endast för elever med långt kvar till behörighet. Programmet ska inte ses som en yrkesutbildning på samma vis som de nationella yrkesprogrammen.

Programinriktat individuellt alternativ

Programinriktat individuellt alternativ är för elever som vill uppnå behörighet för att gå ett yrkesprogram.

Till programinriktat individuellt alternativ gäller särskilda behörighetskrav. Du ska ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Behörighet till yrkesprogram (8 ämnen) ska uppnås inom högst 1 år

Preparandutbildning

Preparandutbildning är för elever som saknar godkänt i ytterst få ämnen. Det kan gälla både elever som saknar några få ämnen för yrkesprogram eller högskoleförberedande program och elever som har behörighet för yrkesprogram men som vill läsa in behörighet till högskoleförberedande program.

Behörigheten ska nås inom högst 1 år.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses i andra introduktionsprogram

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?