El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

Så här är programmet upplagt

På El- och energiprogrammet läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Programmet har följande nationella inriktningar

Så här arbetar vi

På El- och energiprogrammet ser vi till att varva både teori och praktik. Vi har gott om modern utrustning som vi använder i undervisningen för att visa hur teorin stämmer även i praktiken.

Vi har vissa projekt som är ämnesövergripande. Exempelvis "energiprojektet" där du som elev får arbeta i grupp med olika energikällor (fossila bränslen, solenergi, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft med mera). Arbetet avslutas sedan med en presentation och en debatt mellan två grupper kring deras energikällor.

Skarpa lägen är något som du som elev kommer få arbeta mycket med på el- och energiprogrammet. Exempel på arbeten som elever på El- och energiprogrammet har gjort är montering av vindkraftverket samt en solcellsanläggning på skolans tak och elinstallationer i vissa av de friggebodar som byggprogrammet tillverkar. Viss belysning i skolan har bytts ut av programmets elever.

Vi har nu en yrkesutgång inom dator- och kommunikationsteknik som leder till yrket event-tekniker. Dessa elever är ofta ute och sköter ljus och ljud vid skolans evenemang. Bland annat vid modevisning och när frisöreleverna har visning. Inriktningen dator- och kommunikationsteknik tar även i viss mån in datorutrustning och reparerar denna till kunder.

Studiebesök

Vi lägger in studiebesök i framförallt i årskurs 1 för att du som elev ska få en inblick i vilka typer av arbetsplatser du kan hamna på beroende på vilken inriktning du väljer i årskurs 2. Några exempel på platser vi besöker är bland annat Korsnäs, värmekraftverk, Gävle energi och Forsmark, men vilka platser vi besöker kan variera från år till år. Enstaka studiebesök kan förekomma även i årskurs 2 och 3.

Stöd under utbildningen

El- och energiprogrammet har väl inarbetade rutiner för hur vi ska hjälpa dig som elev vid behov av stöd. Oftast löser vi det på plats ute i klassrummet med höj- och sänkbara bord med mera om man exempelvis sitter i rullstol. Lösningarna är individuella och vi tittar alltid på varje elevs enskilda behov. Har man läs- och skrivsvårigheter finns det möjlighet att få läromedel inlästa. Många av lärarna använder Polhemsskolans intranät för att lägga ut och samla in uppgifter i, så även om man är sjuk så kan man göra vissa delar i undervisningen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Det här programmet är ett yrkesprogram där du tar en yrkesexamen.

Högskolebehörighet på alla våra program

Du som börjar ett yrkesprogram hos oss kommer att få grundläggande behörighet till högskola. 

Vill du veta mer –  prata med din studie- och yrkesvägledare.

Polhemselever fixar ljud och ljus på Melodifestivalen

Polhemselever som studerar eventteknik är delaktiga när ljud och ljus ska riggas i Friends Arena för Mellofinalen 10 mars.

Läs mer

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?