Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill jobba som till exempel väktare, personlig assistent, barnskötare eller elevassistent.

Så här är programmet upplagt

På barn- och fritidsprogrammet läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, men också ämnen som gör att du får behörighet till högskola.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, naturkunskap, pedagogik, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. 

Inriktningar

Inriktning Pedagogiskt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare eller elevassistent.

Inriktning Socialt arbete

Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väktare, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Så här arbetar vi

På Barn- och fritidsprogrammet förbereds du på ett arbete med människor oavsett om det är med barn, ungdomar eller vuxna. Du får lära dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation.

Arbetssätt

För att du som kommer ny till gymnasiet ska känna dig hemma och lära känna dina nya klasskamrater och lärare, har vi alltid en inskolningsperiod i början av första terminen.

Vi jobbar varierat och du får prova på flera olika arbetsmetoder. Vi tar in gästföreläsare från olika verksamheter och gör intressanta studiebesök. Ibland arbetar vi tematiskt med flera ämnen ihopkopplade runt ett arbetsområde.

Redovisningssätten är flera, till exempel muntliga seminarier, gruppredovisningar och skriftliga prov. Som en röd tråd finns "tala och framträda" vilket vi tränar i flera ämnen.

Stöd under utbildningen

Du som elev får en mentor som finns som ett stöd under utbildningen. Tillsammans med din mentor har du utvecklingssamtal där ni diskuterar din studiesituation. Om du är omyndig är också dina föräldrar med på utvecklingssamtalen. 

Visar det sig att du behöver extra stöd finns speciallärare på programmet. Stödet kan du få både inne i klassen och utanför ordinarie lektioner. Ni lägger tillsammans med specialläraren upp vad som passar bäst för dig.

Återkommande aktiviteter

I årskurs 3 har vi som tradition att åka på läger till Ensro i Dalarna. Du som elev får själv vara med och planera vistelsen.

Varje år har vi en dag i Kungsbergets backar och spår, där vi åker skidor och tränar på att leda grupper.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under sammanlagt 15 veckor är du ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) i olika verksamheter kopplade till den inriktning du valt. APL är ett viktigt inslag i din utbildning och ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Det här programmet är ett yrkesprogram där du tar en yrkesexamen.

Högskolebehörighet på alla våra program

Du som börjar ett yrkesprogram hos oss kommer att få grundläggande behörighet till högskola. 

Vill du veta mer –  prata med din studie- och yrkesvägledare.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?