Här finns riktlinjer för hur distansundervisningen bedrivs.

Var hittar jag som elev information?

Vid distansundervisning är det ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vilken information som är aktuell i både dina kurser och allmän information från skolan. 

Om Teams inte fungerar, se till att kolla din skolmejl regelbundet.

Hur tar vi närvaro? 

Vid distansundervisning gäller det fortfarande att du är närvarande vid lektionstillfällena. Om du är sjuk eller måste vara frånvarande på grund av annan anledning måste du fortfarande anmäla detta på Skola24 och informera din mentor/dina mentorer. 

Förväntningarna på dig som elev är alltså att du följer ditt schema som vanligt och är i tid till dina lektioner. 

Hur ansluter du till ett videomöte? 

För att ansluta till ett videomöte behöver du följa notisen som dyker upp i dina aviseringar

Hur strukturerar vi lektioner? 

Olika lärare i olika kurser kommer att arbeta på olika sätt. Några av de vanligare sätten som ni kommer att möta när vi studerar på distans kan vara: 

  • Videomöten – både för att köra uppstart av lektioner, vid genomgångar, eller diskussioner.
  • Instruktionsinlägg – där du till exempel får veta vad lektionen kommer handla om, vad uppgiften går ut på, eller vad du ska arbeta med idag.
  • Föreläsningar i videoformat – vissa lärare kommer att arbeta med förinspelade föreläsningar som du kommer att titta på för att kunna arbeta med uppgifter. 

Mer detaljerad information om undervisningsformer kommer din undervisande lärare att förklara. 

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?