Du som går individuella programmet läser ämnesområde till skillnad för de nationella programmen som läser ämnen.

Så går det till

Rektor avgör om du som elev på ett individuellt program kan läsa både ett ämnesområde och ett ämne. 
Den garanterade undervisningen är 3 600 tim fördelade på fyra år.

På individuella programmet ges inga betyg. Det är huvudmannen i kommunen som avgör om du skall gå ett individuellt program eller på ett nationellt program.

Ämnesområden

På individuella programmet läser man följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet.  Syftet är att få eleverna att kommunicera och samverka med andra med hjälp av estetiska uttrycksmedel som, bild, hantverk, musik drama i undervisningen
  • Hem- och konsumentkunskap. Syftet är att utveckla eleverna i delaktighet och självbestämmande när de blir vuxna. Att kunna arbeta med vanligt hushållsarbete samt planering av vardagsekonomi.
  • Idrott och hälsa.Syftet är att utveckla sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa.
  • Individ och samhälle. Syftet är att utveckla elevernas kunskaper om samhället så att de blir aktiva i samhället.
  • Natur och miljö. Syftet är att eleverna ska få kännedom ommänniskan, växter, djur och sambanden i naturen samt om matematik och teknik. Tids- och rumsuppfattningar ingår i ämnet.  
  • Språk och kommunikation. Syftet är att få eleverna att kunna kommunicera på olika sätt och kunna samspela med andra för att kunna förstå och påverka sin omgivning. Dessutom kan eleven ha praktik om det är bra för eleven.

Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Den beskriver syftet med undervisningen och målen för vad du ska lära dig.

Ett självständigt och aktivt liv

Utbildningen ska ge dig som elev kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på det individuella programmet kan utformas utifrån dina behov och förutsättningar.

Dessutom kan du ha praktik om det är bra för dig.

Studie- och yrkesvägledare

Eddy Forslund

070-167 52 41

eddy.forslund@gavle.se

Gymnasiesärskolan
Individuellt alternativ

Biträdande rektor

Kristina Hjertberg

026-17 92 54

kristina.hjertberg@gavle.se

Gymnasiesärskolan

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?