På gymnasiesärskolan på Polhemsskolan finns fem nationella program samt individuella programmet.

Alla program inom gymnasiesärskolan är 4-åriga. De nationella programmen är yrkesinriktade. Det individuella programmet är för dig som inte kan gå på ett nationellt program på grund av din funktionsnedsättning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

På de nationella programmen ingår 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att eleverna har praktik på olika arbetsplatser. Yrkeslärarna ansvarar för och erbjuder APL/praktik på samtliga program och förbereder i samråd med dig som elev, föräldrar och övrig personal, övergången från skola till sysselsättning. 

Skolverkets film om gymnasiesärskolans program

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?