Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Gymnasiesärskolan ingår i Polhemsskolan med samma rektor och samverkar om lokaler och projekt.

Polhemsskolan är organiserad i sektorer. Varje sektor leds av en biträdande rektor. Gymnasiesärskolan är en av sektorerna och har en egen biträdande rektor. 

Hos oss arbetar personal med specialpedagogisk kompetens. Vi har egen kurator och studie- och yrkesvägledare. Vi erbjuder undervisning inom 8 olika program, samtliga är fyraåriga.

Målen

De övergripande målen för all undervisning är att:

  • eleven är förberedd för ett vuxenliv i sysselsättning, boende och fritid
  • eleven har byggt upp en god självkänsla och en god självuppfattning
  • eleven kan fungera så självständigt som möjligt i sitt vuxenliv

Undervisningen

Gemensamt för undervisningen på gymnasiesärskolan är att

  • undervisningen har verklighetsanknytning
  • kärnämnen och karaktärsämnen strävar åt samma håll
  • du erbjuds ett antal valbara kurser

Kontakt

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Finns som stöd vid kurs- och studieval, samt för vägledning inför fortsatta studier och yrkesval.

Läs mer

Elevhälsa

På Polhemsskolan har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos kurator och skolsköterska.

Läs mer

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?