23 april 2020

Kommunala skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar.

  • Vår skola är öppet som vanligt.
  • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som hosta, snuva, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom.
  • Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma och göra vanlig frånvaroanmälan.
  • Om man snabbt blir kraftigt försämrad och inte klarar egenvård ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Eleven ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
  • Om elever inte har några symtom gäller närvaro i skolan som vanligt.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19? 

Eleven ska stanna hemma vid snuva, hosta eller halsont även om symtomen är lindriga. Tar eleven läkemedel för sin allergi, så ta dem som vanligt. Om medicineringen mot allergin hjälper beror symtomen troligtvis på allergi. Då behöver eleven inte stanna hemma. Får eleven däremot feber eller nya symtom som du inte tror beror på allergi, så ska eleven stanna hemma tills symtomen försvunnit och sedan två dagar till.

När kan mitt barn komma tillbaka till skolan?

  • Eleven är välkommen tillbaka till skolan efter att ha varit symtomfri i två dagar.
  • Om eleven har en lättare torrhosta som hänger kvar efter sjukdom, kan eleven komma tillbaka om fler än sju dagar har gått efter det att eleven insjuknade.  

Var beredd på att du som vårdnadshavare kommer att bli kontaktad för att hämta ditt barn om eleven uppvisar symtom.

Om en medarbetare eller elev i någon av våra verksamheter bekräftas ha covid-19 kommer vi att följa de direktiv vi får från Region Gävleborgs smittskyddsenhet i det specifika fallet. Här kommer resultatet av smittskyddsenhetens smittspårning att vara avgörande för om och när information ges och vilka åtgärder som behöver sättas in.

Om läget skulle ändras och det blir särskilda rekommendationer för skolor kommer informationen att uppdateras här.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats eller ring informationsnummer 113 13.

Information från Gävle kommun. 

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?