Om du studerar på heltid och har minst 6 km mellan din bostad och din skola kan du ansöka om elevresa.

Bidrag till elevresor går att få till och med vårterminen eleven fyller 20 år. Om du beviljas bidrag innebär det att du i första hand får ett busskort och i andra hand kontant ersättning. Busskorten gäller vardagar mellan kl 04.00-18.00.

Ansök senast 31 maj

Du behöver ansöka om busskort och/eller kontant ersättning inför varje läsår. Därför måste din ansökan ha kommit in senast 31 maj om du vill kunna använda busskortet och/eller kontant ersättning från höstterminens start. Börjar du i årskurs 1 ska ansökan vara inlämnad senast 31 juli.

För att du ska vara berättigad till elevresa gäller det att du studerar på heltid och har ett reseavstånd på minst 6 km mellan skolan och den bostad du är folkbokförd på. Om du kan åka linjetrafik får du ett busskort.

Om du inte kan åka linjetrafik kan du ansöka om kontant ersättning. Men då behöver du uppfylla något av dessa alternativ:

  • Färdvägen till närmaste busshållsplats är minst 6 km
  • Bussförbindelse saknas helt
  • Medicinska skäl. Ansökan kompletteras få med läkarintyg.
  • Särskilda skäl. Ansökan kompletteras då med läkarintyg.

Du ansöker om elevresa genom att fylla i blanketten Elevresa - ansökan. Den hittar du på Gävle kommuns hemsida eller via länken nedan.

Ansökan om elevresa

Om du tappar bort ditt busskort vänder du dig till din skolas expedition. Du får själv betala kostnaden för busskortet om du tappat bort det eller om kortet är vårdslöst hanterat.

Vid ändrade förhållanden måste du omedelbart lämna tillbaka busskortet till skolan. Ett exempel på ändrade förhållanden är om du flyttat till en bostad som ligger för nära skolan för att du ska få ett busskort av kommunen.

Om du fortsätter åka på busskortet ändå kommer du bli skyldig att betala kostanden för resorna plus expeditionsavgift. Om du inte lämnat tillbaka busskortet efter 14 dagar höjs expeditionsavgiften som du blir skyldig.

Om du har kontant ersättning och dina förhållanden ändras ska du omeddelbart meddela skolskjutshandläggaren som du når via tfn 026-17 80 00. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?