För att du ska kunna skrivas in i gymnasiesärskolan, ska en samlad utredning visa att du har en utvecklingsstörning eller andra svårigheter som ger dig rätt till utbildning i särskola.

För att ansöka till gymnasiesärskolan loggar du in med ditt lösenord på gymnasieantagningens webb.

Vill du söka till gymnasiesärskolan på en blankett så finns den hos kontaktpersonerna nedan.

Har du frågor om ansökan till gymnasiesärskolan vänder du dig i första hand till studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Om du söker från en annan kommun till Polhemsskolans gymnasiesärskola ska du söka i din hemkommun, som sedan ser till att din ansökan kommer till oss.

Har du frågor?

Conny Lindström, studievägledare, grundsärskolan 026-17 90 12
Mia Pettersson, studievägledare, gymnasiesärskolan 026-17 98 26
Gymnasieantagningen antagningskansli@gavle.se eller 026-17 80 00

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?