Gymnasieantagningen

I mitten av april får du ett preliminärt antagningsbesked.

Läs mer

Högskolebehörighet även på yrkesprogrammen

Från och med höstterminen 2017 organiseras gymnasieutbildningen vid de kommunala gymnasieskolorna så att elever får grundläggande högskolebehörighet även på yrkesprogrammen.

Läs mer

Våra program

Polhemsskolan har nio nationella program.

Läs mer

Hur anmäler jag frånvaro?

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Polhemsskolan.

Läs mer

Läsårsdata 2016/2017

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

CSN och ekonomi

Om du är under 20 år och går på gymnasiet kan du få studiehjälp av CSN.

Läs mer

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Läs mer

Lov och terminer

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer