Ny elev på Polhem

Har du sökt en utbildning hos oss? Då kan det vara skönt att ha lite koll på hur dina första dagar hos oss kommer att se ut. På den här sida kommer vi samla information som kan vara bra att veta inför terminsstarten i höst.

Läs mer

Hur anmäler jag frånvaro?

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Polhemsskolan.

Läs mer

Läsårsdata 2016/2017

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2016/2017.

Läs mer

Vilka program finns på skolan?

Polhemsskolan har 11 program. Läs mer om programmen här.

Läs mer

Informationskväll inför gymnasievalet

Onsdag 19 oktober kl 17.45 - 20.30 är du och din familj välkommen till informationskväll på Polhemsskolan. Där finns lärare och elever från Borgis, Polhem och Vasa för att berätta om sina program och svara på frågor.

Läs mer

Studera hos oss

Polhemsskolan är Gävles största gymnasieskola och en skola med flera nationella kvalitetsutmärkelser.

Läs mer

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Läs mer

Lov och terminer

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2016/2017.

Läs mer