Välkommen på öppet hus

Besök oss på informationskväll den 6 november och öppet hus den 5 december.

Läs mer

Ny elev på Polhem

Har du sökt en utbildning hos oss? Då kan det vara skönt att ha lite koll på hur dina första dagar hos oss kommer att se ut. På den här sida kommer vi samla information som kan vara bra att veta inför terminsstarten i höst.

Läs mer

Bli elev för en dag

Prova på att vara elev för en dag på Polhem! Det är ett roligt sätt att bli säker på ditt gymnasieval.

Läs mer

Läsårsdata

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Så anmäler du frånvaro

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Polhemsskolan.

Läs mer

Busskort och reseersättning

Om du studerar på heltid och har minst 6 km mellan din bostad och skola kan du ansöka om elevresa.

Läs mer

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Läs mer

Lov, terminer och ledighetsansökan

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer