Prova på el- och energiprogrammet 3 maj

Vi har beslutat att utöka antal platser på el- och energiprogrammet med ytterligare en klass nästa läsår och bjuder därför in till en prova på-dag torsdag 3 maj.

Läs mer

Meritvärde: Hur många poäng krävs för att komma in?

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde.

Läs mer

Gymnasieantagningen

Du ansöker till gymnasiet via elevantagningen i Region Dalarna.

Läs mer

Frånvaroanmälan och ansökan om ledighet

Att frånvaroanmäla sig är obligatoriskt. Läs mer om hur det går till på Polhemsskolan.

Läs mer

Läsårsdata 2017/2018

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Busskort och reseersättning

Ansök senast 31 maj. Börjar du åk 1 till hösten ska du söka senast 31 juli.

Läs mer

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola.

Läs mer

Lov och terminer

Läsårsdata för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer